Temel Ağ Bilgisi: Ağ Topolojileri

08.06.2022 08:02

Temel Ağ Bilgisi: Ağ Topolojileri

Temel Ağ Bilgisi: Ağ TopolojileriAğ Topolojisi, bir ağın fiziksel ya da mantıksal modelini ifade etmektedir. Ağı oluşturan bileşenlerin yerleşimlerini ve birbirleri ile olan iletişimlerini tanımlar. Aynı zamanda, ağ topolojisi verinin ağ bileşenleri arasında nasıl taşınacağını belirler.

Fiziksel ve mantıksal olmak üzere iki tür ağ topolojisi bulunmaktadır. Fiziksel topoloji, ağı oluşturan bileşenlerin fiziksel modeli ile ilgilenirken, mantıksal topoloji, verinin ağda nasıl iletileceği ile ilgilenmektedir. Fiziksel olarak, 5 temel ağ topolojisi, mantıksal olarak 2 temel ağ topolojisi bulunmaktadır.

  • Bus Topology (Yol Topolojisi)
  • Ring Topology (Halka Topolojisi)
  • Star Topology (Yıldız Topolojisi)
  • Mesh Topology (Örgü Topolojisi)
  • Tree Topology (Ağaç Topolojisi)


  • Broadcast Topology (Yayın Topolojisi)
  • Token Passing Topology (Jetonlu Geçiş Topolojisi)